İkinci El Araba

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı […]
error: Content is protected.