Boşanma Davalarında Tanıklık

Boşanma Davalarında Tanıkların Etkisi

Tanık, davaya konu olay ile ilgili duyduğu, gördüğü ve bu suretle edindiği bilgilerini, sözlü olarak Mahkeme huzurunda beyan eden kişidir. Gerek ceza yargılamasında, gerekse de hukuk […]
error: Content is protected.