Borçlar Hukuku ile ilgili mahkemeler başta olmak üzere tüm mahkemelerde görülen borçlar hukuku davaları için borçlar hukuku avukatı kadromuza danışın.

İkinci El Araba

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı […]
error: Content is protected.