Boşanma Davalarında Tanıklık

Boşanma Davalarında Tanıkların Etkisi

Tanık, davaya konu olay ile ilgili duyduğu, gördüğü ve bu suretle edindiği bilgilerini, sözlü olarak Mahkeme huzurunda beyan eden kişidir. Gerek ceza yargılamasında, gerekse de hukuk […]
Eskişehir Boşanma Avukatı

Tanık Olmak Zorunluluk Mudur?

Tanıklık, kişinin topluma karşı ödev ve sorumluluklarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple yukarıda da sayılan tanıklıktan çekinme hakkına sahip olan kişiler dışındaki kişiler tanıklık yapmak […]
error: Content is protected.