Kiracının Sorumluluğu

Kiracının Ödemediği Aidat için Ev Sahibinin Sorumluluğu (Yargıtay Kararı)

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİEsas Numarası: 2001/2313Karar Numarası: 2001/3051Karar Tarihi: 05.04.2001APARTMAN ORTAK GİDERLERİ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUK634 s. KMK/20818 s. BK/258ÖZETİ:Taraflar, kira sözleşmesinde, tamir, bakım ve diğer masrafların […]
error: Content is protected.