Disiplin Soruşturması
Uzlaştırmacının Disiplin Soruşturması
Eskişehir Boşanma Avukatı
Eskişehir Boşanma Avukatı Ücretleri
Download PDF

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253 ve 254 maddeleri  ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Yönetmeliği gereğince uzlaştırmacılı olarak görevlendirilecek kişilerin görevlerine başlamadan önce eğitim almaları ve görev yaptıkları sürece eğitime tabi tutularlar. Uzlaştırmacılık Yönetmeliğinin 51 maddesi gereğince  Uzlaştırmacı eğitimini Bakanlıktan izin almak kaydıyla üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilebilmektedir. Eğitim  otuz altı saati teorik ve on iki saati uygulamalı olmak üzere en az kırk sekiz ders saatten oluşur.

Uzlaştırmacı Eğitimi ile alternatif uyuşmazlık çözümü, iletişim ve müzakere becerileri ile yöntemlerini geliştirmeyi; mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli ya da sanık ile birlikte çalışmanın özel koşulları ve ceza adaleti sistemi hakkında bilgi sahibi olma hususlarında yeterlilik kazandırmayı amaçlanır.

Eğitim vermeye yetkili kurumlardan uzlaştırmacı adayları tarafından alınan eğitim sonunda Alternatif Cözümler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek sınavda başarılı olanlar, engel hallerinin olmaması halinde  sicile kayıt edilerek belirttiği Ağır Ceza Merkezlerinde göreve başlayabilmektedirler.

Uzlaştırmacılık eğitimi almak için sizlere öneride bulunduğumuz kurumlar aşağıda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

1-Çankaya Üniversitesi


Uzlaştırmacı eğitimi bakımından yetkin öğretim kadrosuna sahip olan Çankaya Üniversitesi’nin 3 farklı tarihte olmak üzere, başvuru ve kayıt almaya işlemlerine başlamıştır.
Bilgi ve kayıt için tıklayın.
error: Content is protected.