Asgari Ücret Tarifesi
2019 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
Uzlaştırmacı Eğitimi Veren Kurumlar
Uzlaştırmacı Eğitimi

Uzlaştırmacının Disiplin Soruşturması

Disiplin Soruşturması

Disiplin Soruşturması

Download PDF

Daire Başkanlığı uzlaştırmacılar hakkında ayrıca şahsî sicil dosyası tutar. Bu dosyaya uzlaştırmacının kimliği, öğrenim ve meslek durumu, bildiği yabancı dil, mesleki eserleri ve yazıları, disiplin ve ceza soruşturması ve sonuçları gibi hususlara ilişkin belgeler ile diğer belgeler konulur.

Disiplin soruşturması yapılan uzlaştırmacıların, büromuzda bulunan avukatlardan hukuki yardım almasını tavsiye ederiz.

error: Content is protected.