Uzlaştırmacı Eğitimi Veren Kurumlar
Uzlaştırmacı Eğitimi
Boşanma Avukatı
Yurtdışında Boşanan Kişilerin Yapması Gerekenler
Eskişehir Boşanma Avukatı

Eskişehir Boşanma Avukatı

Download PDF

Boşanma davası için ödenecek toplam ücret miktarı, davanın karmaşıklığına bağlıdır. Ödenen ücretler avukatınızın davanız üzerinde çalışma zamanına bağlıdır. İstişareler, yazışmalar, telefon görüşmeleri, belgelerin hazırlanması ve mahkeme masrafları için sizden ücret alınır. Dosyalama, hizmet ve uzman bilirkişi ücretleri ile değerlendirme, vb. gibi davanızı işleme koyma masraflarından siz sorumlu olacaksınız.

Aile Mahkemelerinde görülmekte olan boşanma, velayet, nafaka davalarında vekalet ücreti ve masrafların maliyeti,  davanın konusu, mevcut mal varlığı ve zorluğu ile doğru orantılıdır.

Boşanma davanız için avukatlarımız ile yapacağınız görüşmede, davanız için talep edilecek vekalet ücreti ve dava masrafları tarafınıza bildirilecektir. Ücretlendirme oranları rekabetçi piyasaya bakılmaksızın ön görülen ücretler üzerinden hesaplanır.  2019  Yılında boşanma davası için başvuru harcı 35,90 TL. olarak kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte davanın posta ve müzekkere masrafları için 100 TL. gider avansı talep edilecektir.

Davanın türüne bağlı olarak işleyiş şeklinde farklılıklar olduğu için, konunun mahkemeye götürülmesinin muhtemel maliyet sonuçları da sizinle birlikte incelenecektir.

İki tür boşanma davası vardır. Birincisi “anlaşmalı” boşanma; tarafların evlilik içi mülkiyetlerin ve borçların bölüştürülmesi, müşterek çocukların velayeti, çocuklar için iştirak nafakası ve eş desteği “yoksulluk nafakası” da dahil olmak üzere her iki tarafın boşanma ile ilgili tüm konularda hemfikir olduğu ve anlaşmanın protokole dönüştürüldüğü kısa sürede sonuçlanacak tartışmasız rahat bir boşanmadır.

İkincisi “çekişmeli” boşanma; eşlerin boşanma konularında anlaşamadıkları alanlar bulunur ve mahkemeye çıkarak hâkimin kendileri için bu kararları vermesini isterler.

error: Content is protected.