Miras sözleşmesi nasıl hazırlanır?
Miras Sözleşmesi Nedir Nasıl Hazırlanır?
5 Eylül 2018
Olumlu Miras Sözleşmesi
7 Eylül 2018

Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Download PDF

Miras sözleşmesi kavramı, miras bırakacak kişinin üçüncü bir kişi ile yaptığı ve ölüme bağlı tasarrufları kapsayan sözleşme olarak nitelendirilmektedir. Miras sözleşmesi nasıl yapılır diye merak eden bireylerin geçerli bir miras sözleşmesi yapabilmeleri için mirasa ilişkin dileklerin resmi memur önünde ve iki tanık belirlenerek yapılması gerekir. Bu anlamda yapılan miras sözleşmesinin hukuki açıdan geçerliliğinin olması için bu şartların yerine getirilmesi önemlidir.

Miras sözleşmesi nasıl yapılır diye merak eden kişiler açısından farklı miras sözleşmesi türleri bulunmaktadır. Bunlar; olumlu miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi ve tereke alacaklılarının hakları’dır

error: Content is protected.