Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
6 Eylül 2018
Mirastan Feragat Sözleşmesi
9 Eylül 2018
Download PDF

Olumlu miras sözleşmesi kavramında miras bırakan kişi miras sözleşmesiyle var olan mirasının tamamını ya da mirası içerisindeki belirli bir malını sözleşme yaptığı üçüncü kişiye bırakabilmektedir. Olumlu miras sözleşmesinde, miras bırakan kişi mal varlığında istediği gibi tasarruf hakkına sahiptir. Fakat miras sözleşmesinde belirlenmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmediği durumlarda ölüme bağlı tasarrufuna itiraz edilebilmektedir. Yani miras bırakan kişi ile üçüncü kişi arasında yapılan mrias sözleşmesi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde miras sözleşmesinin iptali talep edilebilir.

Olumlu miras sözleşmesi de diğer miras sözleşmeleri gibi resmi memur ve iki tanık ile birlikte yapılabilmektedir. Hukuki açıdan olumlu miras sözleşmesinin bağlayıcı olabilmesi için bu şartların yerine getirilmesi gerekir.

error: Content is protected.