Uzlaştırmacılara Özel Belgeler
Uzlaştırmacılara Özel Hazırlanan Belgeler
Uzlaştırma Nedir
Uzlaştırma Nedir ve Nasıl Uzlaştırmacı Olunur?

Kamuda Çalışan Avukatlar, Uzlaştırmacılık Yapabilir Mi?

Kamu Avukatı

Kamu Avukatı

Download PDF

Kamuda çalışan hukuk fakültesi mezunu kurum avukatları ya da hukuk fakültesi mezunu olup da kamuda farklı bir statüde çalışanların durumu da aynıdır. Yönetmeliğin 48/3-c maddesi gereğince Baroya kayıtlı olmamaları onların uzlaştırmacılık yapamayacağı  anlamına gelmez. Bu şekilde hukuk Fakültesi mezunu kamu çalışanları Yönetmeliğin 48/3-ç maddesi kapsamında değerlendirerek uzlaştırmacılık yapmasında hukuki olarak bir sakınca yoktur.Yönetmeliğin 15 maddesi gereğince uzlaştırmacılık yapamayacağı ancak Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 15 inci maddesindeki koşulları taşımaları hâlinde; stajyer avukatların hukuk fakültesi mezunu olmaları ve henüz baroya kayıtlı statüde görev ifa etmemeleri sebebiyle, bahse konu Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamında hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacı olarak görevlendirilebileceği hususunda görüşü vardır. 

error: Content is protected.