Kamu Avukatı
Kamuda Çalışan Avukatlar, Uzlaştırmacılık Yapabilir Mi?
Asgari Ücret Tarifesi
2019 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
Uzlaştırma Nedir

Uzlaştırma Nedir

Download PDF

Uzlaştırma Nedir ?

Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecine uzlaştırma denir.

Uzlaştırmacı Kimdir ?

Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişiye Uzlaştırmacı denir.

Uzlaştırma Raporu Nedir ?

Uzlaştırma işlemleri sonuçlandırıldığında uzlaştırmacı tarafından düzenlenen rapora denir.

Uzlaştırma Belgesi Nedir ?

Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları belgeye denir.

Uzlaştırma Belgelerini indirip kullanabilmek amacıyla World formatında sitemizin uzlaştırma bölümünde paylaşılmıştır.

Kimler Yapabilir ?

Avukat veya yeterince hukuk eğitimi almış en az lisans mezunu olupta, üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Adalet Akademisi tarafınan açılacak olan “alternatif uyuşmazlık çözümü, iletişim ve müzakere becerileri ile yöntemlerini geliştirmeyi; mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli ya da sanık ile birlikte çalışmanın özel koşulları ve ceza adaleti sistemi hakkında bilgi sahibi olma amaçlayan”  36 saat teorik 12 saat uygulama olmak üzere toplam 48 saat eğitime katılarak başarılı olup sertifika almaya hak kazananlar arasından Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan sicile kayıt olma şartına sahip olupta sicile kayıt yaptıranlar uzlaştırmacı olarak görev yapabilirler.

error: Content is protected.