Çekişmeli Boşanma Davalarında Sebep
23 Temmuz 2018
Ceza Hukukunun Temel Terimleri Nelerdir?
24 Temmuz 2018
Download PDF

Boşanma davasının reddi gibi bir durum söz konusu olduğunda bireylerin 3 yıl boyunca aynı hukuki gerekçe ile boşanma davası açmaları engellenir. Yukarıda vermiş olduğumuz örnekten devam edersek aldatma nedeniyle boşanma davası açıp, aldatma olayını ispat edemeyen kişi bu süreçte dava reddedilirse tekrar aldatma nedeniyle boşanma davası açamaz. Bunun için 3 yıl beklemesi gerekir. Bu da çekişmeli boşanma davası açacak kişilerin dava süre ve kaybedeceği 3 yıl düşünüldüğünde 5 6 yıllık bir zaman kaybına sebep olur.

error: Content is protected.