Yetkİnlİk

Sağlık Hukukunun tüm mevzuatları konusunda yetkinliğimiz bulunmaktadır.

Ayrıntılar

Temsİlİyet

Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi, Hasta ve hekim hakları hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, hekimin tazminat veya cezai sorumluluğu, sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi ve benzer diğer konularda danışmanlık ve temsil hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Ayrıntılar

Hassas ve Özel

Sağlık Hukuku davaları nitelikleri gereği hassas ve özel bir alandır. Kişinin can sağlığı ve kariyeri bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle konusunda uzman ve çalışkan avukatların tercih edilmesi size fayda sağlayacaktır.

Ayrıntılar

Makaleler

Sağlık Hukuku alanında yazmış olduğumuz makaleler ve yargıtay kararları mevcuttur. Sağlık Hukuku çok kapsamlı bir hukuk alanıdır. O nedenle sürekli okumak ve güncel mevzuatı takip etmek hem avukat açısından hem de müvekkile vereceği değerli bilgilerin güçlenmesi bakımından oldukça fayda sağlayacaktır.