Yetkİnlİk

İş Kanunu başta olmak üzere İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun tüm mevzuatları konusunda yetkinliğimiz bulunmaktadır.

Ayrıntılar

Temsİlİyet

Müvekkilerimizi; İhtar, Fesih Yazıları, Savunma Talepli Yazılar, İş Hukuku Eğitimleri Verilmesi, İş Hukukundan Doğan Davalar, İşçi Alacağına İlişkin Davalar, Tazminat Davaları, Kıdem Tazminatı Alacağı, İhbar Tazminatı Alacağı, Fazla Mesai Alacağı, Maaş Alacağı, İşe İade Davaları, Hizmet Tespiti Davaları gibi tüm hukuki süreçlerinde yanlarında bulunarak, suçlamaları aydınlatmak ve savunmalarını gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.

Ayrıntılar

Hassas ve Özel

İş ve Sosyal Güvenlik davaları nitelikleri gereği hassas ve özel bir alandır. Kişinin; emeğini, özgürlüğünü ve adli sicilini etkilemektedir. Bu nedenle konusunda uzman ve çalışkan avukatların tercih edilmesi size fayda sağlayacaktır.

Ayrıntılar

Makaleler

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yazmış olduğumuz makaleler ve yargıtay kararları mevcuttur. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku çok kapsamlı bir hukuk alanıdır. O nedenle sürekli okumak ve güncel mevzuatı takip etmek hem avukat açısından hem de müvekkile vereceği değerli bilgilerin güçlenmesi bakımından oldukça fayda sağlayacaktır.