Yetkİnlİk

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere Vergi ve İdare Hukukunun tüm mevzuatları konusunda yetkinliğimiz bulunmaktadır.

Ayrıntılar

Temsİlİyet

Müvekkilerimizi; gözaltı sürecinden başlayarak hem soruşturma hem de kovuşturma aşamalarında temsil etmekteyiz. Gerek İdare veya Vergi Mahkemelerinde gerekse Danıştay'da olan hukuki süreçlerinizde yanlarınızda bulunarak, suçlamaları aydınlatmak ve savunmalarını gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.

Ayrıntılar

Hassas ve Özel

İdare ve Vergi davaları nitelikleri gereği hassas ve özel bir alandır. Kişinin özgürlüğünü ve adli sicilini etkilemektedir. Bu nedenle konusunda uzman ve çalışkan avukatların tercih edilmesi size fayda sağlayacaktır.

Ayrıntılar

Makaleler

İdare ve Vergi Hukuku alanında yazmış olduğumuz makaleler ve yargıtay kararları mevcuttur. İdare ve Vergi Hukuku çok kapsamlı bir hukuk alanıdır. O nedenle sürekli okumak ve güncel mevzuatı takip etmek hem avukat açısından hem de müvekkile vereceği değerli bilgilerin güçlenmesi bakımından oldukça fayda sağlayacaktır.