Yetkİnlİk

Türk Medeni Kanunu başta olmak üzere Eşya Hukukunun tüm mevzuatları konusunda yetkinliğimiz bulunmaktadır.

Ayrıntılar

Temsİlİyet

Müvekkilerimize; Mülkiyet Hakkı, İrtifak Hakkı, Rehin Hakkı gibi hakları ve eşyaların zilyetliği konularında, hukuki danışmanlık yapmaktayız ve davalarında da yer almaktayız.

Ayrıntılar

Hassas ve Özel

Eşya Hukuku davaları nitelikleri gereği hassas ve özel bir alandır. Kişilerin sahip olduğu eşyaların zilyetliği veya rehin gibi hakları konusunda dikkatli hareket edilmelidir. Bu nedenle konusunda uzman ve çalışkan avukatların tercih edilmesi size fayda sağlayacaktır.

Ayrıntılar

Makaleler

Eşya Hukuku alanında yazmış olduğumuz makaleler ve yargıtay kararları mevcuttur. Eşya Hukuku çok kapsamlı bir hukuk alanıdır. O nedenle sürekli okumak ve güncel mevzuatı takip etmek hem avukat açısından hem de müvekkile vereceği değerli bilgilerin güçlenmesi bakımından oldukça fayda sağlayacaktır.