Boşanma Avukatı
Yurtdışında Boşanan Kişilerin Yapması Gerekenler
1 Mayıs 2019
Eskişehir Boşanma Avukatı
Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler
1 Mayıs 2019
Eskişehir Boşanma Avukatı

Eskişehir Boşanma Avukatı

Download PDF

Kanunun uygulanabilme şartları şunlardır:

1)Yabancı mahkemenin verdiği karar Türk kamu düzenine aykırı olmamalıdır.

2)Taraflar birlikte veya temsilcileri aracılıyla katılımı olmalıdır.

3)İlgili karar verildiği ülkenin hukukuna göre kesinleşmiş bulunmalıdır.

4)Yabancı ülkede verilmiş bulunan boşanma, ayrılık, evliliğin butlanı veya evliliğin tespitine ilişkin bir karar bulunmalıdır. Kararın mahkemece verilmiş olması şart değildir.

Tanıma tenfiz davası açılmaz ya da yukarıda açıklandığı üzere tescil için birlikte başvuru yapılmadığı takdirde Türkiye’de evli olarak görünür.

error: Content is protected.