Mirastan Feragat Sözleşmesi
9 Eylül 2018
Tenkis Nasıl Yapılır?
12 Eylül 2018

Tenkis Nedir Mirasta Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Download PDF

Mirasta saklı pay sahibi mirasçılar, murisin (miras bırakanın) tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini talep edebilmektedirler. Türk Medeni Kanunu 560. Maddesi hükmüne göre tenkis davası açılma hakkı mirasçılara tanınmaktadır. Söz konusu kanuna göre, miras bırakacak olan kişi sağlığında mal varlığı üzerinde tasarruf hakkına sahiptir. Ancak saklı pay oranında mirasçıların hakları da korunmaktadır. Bu noktada miras bırakacak olan kişinin saklı pay oranını aşan şekilde tasarrufta bulunması durumunda mirasçılar tenkis davası açabilmektedirler.

Ölüme bağlı tasarruflarda örneğin ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde, mirasçıların saklı paylarının aşılması gibi bir durum söz konusu ise bu saklı payı aşan oranlar tenkis davasına konu olmaktadır. Türk Medeni Kanunu 561. maddesinde murisin tasarruf edilebilir kısmı aşan kazandırmalarının tenkis davasına konu olacağı vurgulanmaktadır.

error: Content is protected.