Eskişehir Boşanma Avukatı
Yurtdışında Verilen Boşanma Kararının İdari Yoldan Tanınması
1 Mayıs 2019
İştirak Nafakası
Anlaşmalı Boşanma Sonrası İştirak Nafakası Talep Edilir Mi?
5 Mayıs 2019
Download PDF

1)Boşandığınıza dair mahkeme kararı

2)Boşanma kararının tercümesi

3)Konsolosluktan alınacak apostile

4)Tescili istenen yabancı mahkeme kararının kesinleştiğini gösterir onanmış belge ve onaylı tercümesi

Kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri ,bu yoksa sakin olduğu yer  bu da yoksa İstanbul, İzmir, Ankara mahkemelerinden birinde yurt dışındaki boşanmayı tanıma yahut tanıma -tenfiz davası açılabilecektir.

Yabancı mahkeme kararında nafaka ve tazminat hakkında bir hüküm tesis edilmemişse boşanma kararının tenfizinden sonra Türkiye nafaka ile maddi ve manevi tazminet davaları açılabilir. Bir yıllık zamanaşımı süresi boşanma kararının Türkiye’deki tenfizi kararının kesinleşmesinden itibaren başlar.

Yabancı mahkeme kararında nafaka ve tazminat taleplerini incelemiş ve nihai kararda bu talepleri reddetmişse ilgili bu karar Türk kamu düzenine aykırı unsurlar taşıyorsa tenfiz davasında sadece boşanma hükmünün tenfizi kamu düzenine aykırı verilen nafaka ve tazminat ile ilgili kısmın tenfiz dışında tutulması talep edilmelidir. Mahkeme bu talepler hakkında tenfizi reddederse 1 yıl içinde nafaka ve tazminat hakkında dava açılabilir.

error: Content is protected.