Tenkis Davalarında Zaman Aşımı Var Mıdır?
12 Eylül 2018
Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davasında Yetkili Mahkeme
26 Eylül 2018
Download PDF

Herhangi bir taşınmaza ortak mülkiyet ile sahip olan bireylerin, bu ortaklıktan kendilerine düşen payın taksim edilmesi yada mahkeme yoluyla satışının gerçekleştirilip payı oranında bir bedelin ödenmesi işlemine ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) adı verilir. Ortaklığın giderilmesi için açılacak olan dava ise ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu) olarak nitelendirilir.

Ortaklığın giderilmesi için açılacak olan ortaklığın giderilemesi davalarının amacı ortakların paylaşımda yaşadıkları uzlaşmazlığın giderilmesidir. Bu noktada ortak malın, ya da ortak gayrimenkulün taksiminin nasıl yapılacağının çözülememesi ortaklığın giderilmesi davası açılmasına neden olmaktadır.

Medeni Kanunun 628. Maddesine göre ortak malın ya da gayrimenkulün ortaklar arasında paylaşımı konusunda çıkan uzlaşmazlık, açılacak olan ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu) sonucunda mahkemenin paylaştırma işlemini yapması yada mahkemece satışının gerçekleştirilmesi ve bedelin paylaştırılması ile giderilmektedir. Söz konusu ortak mal ya da gayrimenkul paylaştırılabilir nitelikte ise satış yapılmadan ortaklar arasında paylaştırılır. Mahkemece satış, ancak paylaşımın yapılamadığı durumlarda ve açık arttırma usulü ile yapılır.

error: Content is protected.