Ortaklığın Giderilmesi (İzale Şuyu) Davası
26 Eylül 2018
Ortaklığın Giderilmesi Davası Kim Tarafından Açılabilir?
26 Eylül 2018

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davasında Yetkili Mahkeme

Download PDF

Ortak mal ya da gayrimenkulün paylaşımından doğacak olan ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarında yetkili mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Bireyler ortaklığın giderilmesi davalarına konu olan mal, arsa ya da gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemelerine ortaklığın giderilmesi davası açabilirler. Bu dava için kesin yetki ortaklığın giderilmesi istenilen mal ya da gayrimenkulun bulunduğu yere bakan Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

error: Content is protected.