Olumlu Miras Sözleşmesi
7 Eylül 2018
Tenkis Nedir Mirasta Tenkis Davası Nasıl Açılır?
10 Eylül 2018
Download PDF

Miras bırakacak olan kişi bir mirasçısı ile karşılık beklemeksizin veya bir karşılığa dayanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilmektedir. Mirastan feragat sözleşmesi imzalayan mirasçı mirasçılık sıfatını kaybetmektedir. Yani mirastan feragat sözleşmesi yapan mirasçı artık miras üzerinde hak iddia edememektedir.

Bir karşılık sağlanarak yapılan mirastan feragat sözleşmelerinde, sözleşme içerisinde aksi belirtilmedikçe mirastan feragat eden kişinin altsoyu da miras üzerinde hak iddia edememektedir

Mirastan feragat sözleşmesi belirlenmiş olan kişi lehine yapılmaktadır ve bu kişinin herhangi bir nedenle mirasçı olmadığı durumda mirastan feragat hükmünün bir geçerliliği olmaz.

Mirastan feragat sözleşmesi belirlenmiş bir kşilehine yapılmamış ise en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılacaktır. Bu ortak kökün alt soyu herhangi bir nedenle mirasçı değilse yine feragat hükmünün bir geçerliliği yoktur.

error: Content is protected.