Mirasın Reddi Nasıl Yapılır
Miras Bırakan Kişinin Bankadaki Parası Ne Olur?
Download PDF

Mirasın reddi şartları içerisinde normal şartlar mevcutken mirasçıların mirasın reddi beyanında bulunmaları gerektiğini belirtmiştir. Bir de mirasın borca batık olduğu durumlar vardır. Bu gibi durumlarda kanun mirasın reddi için mirasçıların her hangi bir beyanına gerek duymamaktadır. Borca batık miras için bireylerin mirası kabul etmesi şartı vardır ve bireylerin borca batmış miras için mirası kabul etme beyanı sergilememiş olmaları durumunda miras otomatik olarak reddedilmiş sayılmaktadır.

error: Content is protected.