Ortaklığın Giderilmesi Davası Kim Tarafından Açılabilir?
26 Eylül 2018
Mirasın Reddi Nedir
28 Eylül 2018

Mirasın Reddi Nedir Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Download PDF

Miras kavramı murisin (miras bırakacak olan kişi) tüm varlıklarının sorumluluğunun yasal mirasçılara geçmesi anlamını taşımaktadır. Murisin tüm varlıklarından kasıt, murisin bırakacağı mal varlığı olabileceği gibi murisin borçları da olabilmektedir. Yani mirasçılar hem alacaklardan hem de borçlardan sorumludurlar. O nedenle kanun, bireylere mirası reddetme (mirası kabul etmememe) hakkı tanımıştır. Mirasın reddi, mirasçıların tüm borç ve alacağa dair tüm tasarruf hakkından vazgeçmesi anlamına gelmektedir.

Mirastan pay alacak kişiler yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Her iki mirasçı türü de mirasın reddi haklarını kullanabilmektedir. Yasal mirasçılar ya da atanmış mirasçılar murisin vefatı durumunda mirası kabul etmiş sayılacaklardır. Mirasın reddi için mirasçıların açık bir şekilde mirasın reddi beyanında bulunmaları, mirasın reddi için esas unsurdur. Mirasın reddi ile ilgili düzenleme, 4721 sayılı Medeni Kanunun 605. maddesinde yer almaktadır.

error: Content is protected.