Mirasın Reddi Nedir
28 Eylül 2018
Mirasın Reddi Zamanaşımı
28 Eylül 2018

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır

Download PDF

Mirasın reddi ancak mahkeme yoluyla yapılabilmektedir. Bireyler murisin ölümü ya da mirasçı olduklarını öğrendikten sonra 3 ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuru yapabilirler. Mirasın reddi için başvuru yapacak olan kişiler açısından mirasın reddi ile ilgili şartlar ileri sürülememektedir. Örneğin murisin sadece borçlarından muaf olmak diye bir durum olmamaktadır. Mirasçılar, mirasın reddi talebiyle hem murisin alacaklarından hem de borçlarından vazgeçmiş olmaktadırlar.

Mirasın reddi durumu oldukça karmaşık bir yapıdır. Mursin bırakmış olduğu mirasa ilişkin olarak, birden fazla mirasçının olduğu durumlarda mirasçılardan birisi mirasın reddi beyanında bulunmuş ise miras kalan mirasçılar arasında paylaşıtırılmaktadır. Murisin bırakmış olduğu mirası, yakın mirasçılar reddeder ise miras, iflas hükümlerine göre tasfiye edilir, tasfiye sonucu mirasta bir değer ya da mal kalmış ise mirasın hiç reddi olmamış gibi mirası reddedenler arasında miras, mriasçıların payları oranında miras dağıtılmaktadır.

Miras bırakan kişinin altsoyu tarafından mirasın reddi söz konusu ise murisin eşinin hayatta olup olmadığı önemlidir. Eğer miras bırakan bireyin eşinin hayatta olduğu tepsit edilirse mirasçı statüsündeki altsoyun mirastan alacağı pay sağ kalan eşin olacaktır.

Mirasın reddi için gerekli 3 aylık süre zarfında miras reddedilmemiş ise, mirasçılar mirası kazanmış olmaktadırlar. Ayrıca mirasın reddini engelleyen bir başka durum da mirasçıların miras ile ilgili tasarrufta bulunmuş olmalarıdır. Bu duruma örnek vermek gerekirse, miras bırakan kişinin vefatının ardından mirasçılardan birisinin, mirasçının borcunu tahsil etmiş olması, onun mirasın reddi beyanında bulunmasını engeller. Miras bırakan kişinin alacağının toplanması durumunda bu eylemi yapan kişi mirasın reddi beyanında bulunamamaktadır.

error: Content is protected.