Mirasın Reddi Zamanaşımı
Mirasçılık Belgesinin İptaline İlişkin Örnek Yargıtay Kararı
Download PDF

Miras bırakan kişinin vefatı sonucu söz konusu miras, yasal ve atanmış mirasçılara geçmektedir. Tüm mirasçılar payları oranında mirasta hak sahibi olurlar. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 640. maddesi uyarınca mirasçıların ortaklığı mirasın paylaşılmasına kadar sürmektedir. Miras paylaşımının yapılmasına kadar hiçbir mirasçı miras bırakan kişinin bankadaki parasına dokunamaz. Miras bırakan kişinin bankadaki parası mirasçılar arasında miras paylaşımının yapılması ile birlikte her bir mirasçının payı oranında bölüşülür.

Miras bırakacak olan kişinin vefatı ile birlikte her mirasçı mirasın paylaşımını isteme hakkına sahiptir. Mirasa ilişkin ortaklığın sürdürülmesi yönünde bir sözleşme ya da kanunen ortaklığın sürdürülmesi gerekliliği ile ilgili bir konu bulunmadığı sürece her mirasçı mirasın paylaşımını isteme hakkını kullanabilir.

error: Content is protected.