İştirak Nafakası
Anlaşmalı Boşanma Sonrası İştirak Nafakası Talep Edilir Mi?
5 Mayıs 2019
İşçinin Mesai Saatlerinde Uyuması
İşçinin iş yerinde uyuması geçerli fesih sebebi (Yargıtay Kararı)
4 Haziran 2019

Türkiye’de İkamet İzni Çeşitleri ve Kriterleri

ikamet izni

ikamet izni

Download PDF

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca altı çeşit İkamet İzin çeşidi bulunmaktadır.

 • Kısa Dönem İkamet İzni
 • Aile İkamet İzni
 • Öğrenci İkamet İzni
 • Uzun Dönem İkamet İzni
 • İnsani İkamet İzni
 • İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

Tüm değişik kategorilerdeki ikamet izni çeşitlerinin değişik başvuru şart ve koşulları ile değişik gereklilliklerinin olduğunu lütfen unutmayınız. İkamet izni başvuruları eksik belge ve beyanlar doğrultusunda reddedileceği gibi, bazı ikamet izniçeşitlerine başvuruda bulunabilmek için, başvuru sahibinin uygun vize ile ülkeye giriş yapmış olması şartı aranmaktadır. 

 Tüm İkamet İzni başvuruları için aşağıda yer alan belgelerin sağlanması gerekmektedir.

 • Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş (önden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde), fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.
 • Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenir.
 • Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, kendi ülke temsilciliklerinizden alacağınız açık kimlik bilgilerinizi gösterir belgeyi idareye sunmanız gerekmektedir.
 • Yabancı çocuk için doğum belgesi istenebilir.
 • Talep edilen ikamet izni süresince iaşe, ibate veya sağlığa ilişkin giderleriniz kamu kurumlarınca karşılanıyorsa bunları gösteren belgeleri idareye bildiriniz.
 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütnamenin idareye sunulması gerekmektedir.
error: Content is protected.