İCRA VE İFLAS HUKUKU KAPSAMINDA OLUŞACAK TÜM TAKİP VE DAVALARINIZDA YANINIZDAYIZ.

YETKİNLİK


İcra ve İflas Kanunu başta olmak üzere İcra Hukukunun tüm mevzuatları konusunda yetkinliğimiz bulunmaktadır. Alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmet vermekteyiz.

İLETİŞİM

TEMSİLİYET


İcra takibinin hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği suistimal davalarının açılması ve takibi, itirazın iptali veya kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibinde şahıs ve kurumsal müvekkillerimize temsil ve danışmanlık sunmaktayız.

İLETİŞİM

HASSAS VE ÖZEL


İcra takip ve davaları nitelikleri gereği hassas ve özel bir alandır. Kişinin ekonomik durumunu etkilemesi sebebiyle de önemli bir konudur. Bu nedenle konusunda uzman ve çalışkan avukatların tercih edilmesi size fayda sağlayacaktır.

İLETİŞİM

MAKALELER


İcra ve İflas Hukuku alanında yazmış olduğumuz makaleler ve yargıtay kararları mevcuttur. İcra ve İflas Hukuku çok kapsamlı bir hukuk alanıdır. O nedenle sürekli okumak ve güncel mevzuatı takip etmek hem avukat açısından hem de müvekkile vereceği değerli bilgilerin güçlenmesi bakımından oldukça fayda sağlayacaktır.

AYRINTILAR

© 2017 | Özgür Hukuk Bürosu | Tüm Hakları Saklıdır.

Download PDF
error: Content is protected.