Bilecik Avukat
Bilecik Avukat
Boşanma Davalarında Kimler Tanıklık Yapabilir?
Boşanma Davalarında Kimler Tanık Olabilir?

Boşanma Davalarında Tanıkların Etkisi

Boşanma Davalarında Tanıklık

Boşanma Davalarında Tanıklık

Download PDF

Tanık, davaya konu olay ile ilgili duyduğu, gördüğü ve bu suretle edindiği bilgilerini, sözlü olarak Mahkeme huzurunda beyan eden kişidir.

Gerek ceza yargılamasında, gerekse de hukuk yargılamasında başvurulan tanık delili, maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesinde önemli bir delildir. Her ne kadar hakim tanık beyanları ile bağlı değilse de tarafların iddialarını ispat edebilmesi için tanık beyanları önemli bir delildir. Özellikle boşanma davalarında eşler arasında gerçekleşen olayların tanık dışındaki deliller ile ispatlanması oldukça güç olduğundan, tanık deliline daha çok dayanıldığı ve tarafların iddia ettikleri vakıaları tanık beyanları ile ispatladığı görülmektedir.

error: Content is protected.